‘S Pompele

Hui – Hui – Hui – Hui

En Raoteburg, en Raoteburg
geit‘s Fasnet jedes Johr
so g´wieß wia d´ Saue Borste´ hend
ond d´Katze woiche Hoor
Kaum isch bei aous Drei-König rom
no´ goistr´ets uff dr Behne
em Keller ond em Treppe´ haus
dees woiß´ I vo´ mei´m Ehne

Refrain:
‘S Pompele,´s Pompele, ‘s Pompele isch do
s´treibt sich em ganze Städle rom
ond koiner woiß reacht wo.
En jedem Winkel, jedem Eck
hockt so an Poltergeist
ond jagt Dir Angst ond Schrecke´ei
daß Du schier d´ Hos´ verscheißt

Ond isch dr schmotzig Dausteg do,
wend d´Goister äll´weil mender
se fauchet alte Weiber a,
ond verschrecket d´Kender
Am Aschermittwoch geit´s a Ruh´a
em Kistle uff dr Behne
do klappt dr Deckel wieder zua
Dees woiß´ I vo´ mei´m Ehne

Refrain:
‘S Pompele,´s Pompele, ‘s Pomele isch do