Rottenburger Narrenmarsch

Hoi, hoi, hoi, Wenn halt d´Fasnet konnt mit Saus ond Braus
Hoi, Hoi, Hoi, Muaß dr Wenter aus em Städtle naus
Hoi, Hoi, Hoi, Putsch,-PutschAhland-Ahland-Lompedock
Hoi, Hoi, Hoi,Putzt ma au sei Nas en Onderrock?

D´Ahland dend aos gaoh an Duck
Liabe Zeit, liabe Zeit
Schlaget gar- se lend et luck
Mit de Blodre noch de Leut

D´Hexe´ aber ao et domm
Firlefanz, Firlefanz
Reitet uff de Bease rom
Z´ ‘Raoteburg beim Hexetanz

Hoi, Hoi, Hoi, Putsch-Putsch-Ahland-Ahland Lompedock
Hoi, Hoi, Hoi,Putzt ma au sei Nas en Onderrock ?
Oins, zwoi, drei!!!

Fasnet he´mer, Narre se´mer
Ond dees emmer — NARRI-NARRO
Zo´me Narre´ do ghört an Sparre´
Basta jo, iatz isch halt so!

Fasnet he´mer, Narre se´mer
Ond des emmer - NARRI-NARRO
Zo´me Narre do ghört an Sparre,
Basta jo, iatz isch halt so!